Skip to main content

Sociaal ondernemen zit in ons DNA.

Bij Van der Tol kijken we niet naar een afstand tot de arbeidsmarkt, maar naar iemands  karakter en hoe gemotiveerd iemand is. Dat is waar het volgens ons echt om draait. Dat principe, dat hanteren we al zolang we ons kunnen herinneren.

Vandaag de dag wordt dit ook wel SROI (social return on investment) genoemd. Een begrip waarmee kan worden aangegeven in hoeverre een bedrijf zich maatschappelijk verantwoord en sociaal gedraagt. Steeds vaker zien we bij nieuwe projecten de eis dat meewerkende bedrijven voldoen aan normen ten aanzien van SROI, of er op z’n minst bewust mee bezig zijn.

Bedrijven die dit kunnen aantonen kunnen zich sinds een aantal jaar dan ook laten certificeren voor een keurmerk van PSO (prestatieladder socialer ondernemen). Waardoor het makkelijker wordt om aan te tonen in welke mate je als bedrijf bezig bent met sociaal ondernemen. 

Net als voorgaande jaren heeft Van der Tol ook dit jaar een her-certificering gekregen voor de hoogste trede van de prestatieladder. Het percentage medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie dat werkzaam is bij Van der Tol, wordt door het keurmerk gezien als een directe sociale bijdrage.