Skip to main content

Werk jij straks mee aan de klimaatbestendige stad van de toekomst?

Al ons werk doen wij vanuit onze visie op het belang van groen en duurzaamheid voor de stad. Met 150 vakmensen realiseren we parken, dak-, gevel- en binnentuinen voor onder andere projectontwikkelaars en professionele markten. Wij bedenken oplossingen voor de stad van de toekomst en voeren groenonderhoud uit voor onder andere woningbouwcorporaties en VvE’s.