Skip to main content

Amsterdam Vertical heeft als doel om de natuur in de stad te integreren, vanaf de Noord-Hollandse duinen via de Brettenzone en het Westerpark tot aan het stadscentrum. Deze groene ambitie is gericht op het behouden van leefbaarheid in het stadscentrum in de toekomst. Echter, deze ambitie staat voor een obstakel in het traditioneel met kantoren beklede stadsdeel Sloterdijk. Sloterdijk is allesbehalve groen volgens de hittekaart, en met zijn overvloed aan beton vormt dit deel van de stad een belemmering voor zowel flora als fauna. Gelukkig heeft Amsterdam Vertical, een groene woontoren van meer dan 20 verdiepingen, daar verandering in gebracht.

Op 12 maart 2020 is de eerste funderingspaal van Amsterdam Vertical de grond ingeslagen na een voorbereiding van ongeveer 2 jaar. Het gebouw is gebaseerd op een innovatief ontwerp dat letterlijk verticaal groen naar nieuwe hoogten brengt. De woontoren is speciaal ontworpen om de natuur van Amsterdam met elkaar te verbinden en beschikt over 112 woningen verdeeld over 20 verdiepingen. Elke verdieping heeft een uniek en goed doordacht beplantingsschema dat perfect past bij de omgeving. Bovendien heeft de toren meer dan tweehonderd nestkasten, kieren en spleten voor insecten, evenals verblijfplaatsen voor onder andere vleermuizen.

Bij het natuurinclusieve ontwerp van de woontoren waren vier architecten en een landschapsarchitect betrokken. Het belangrijkste doel was om verder te gaan dan de standaard en diversiteit op alle niveaus na te streven. Het verkennen van grenzen stond dus centraal, in het belang van een uitstekend duurzaamheidsniveau. En dat is goed gelukt, aangezien het gebouw in de media wordt beschreven als “de volgende generatie duurzaam wonen” en “een boost voor de biodiversiteit in Amsterdam”.

State of the art waterbeheer

De slogan van de wijk, “‘Nice to stay in, easy to go out’”, heeft ook betrekking op de manier waarop Vertical omgaat met waterbeheer. Het hele gebouw is namelijk uitgerust met een state-of-the-art waterbeheersysteem, wat betekent dat elke regendruppel die het gebouw bereikt, gericht wordt gestuurd in het belang van duurzaamheid.

Dit vraagt veel van het dak van de woontoren. Op dit dak, met een oppervlakte van ongeveer 600m², wordt maar liefst 15 centimeter water opgevangen. Dit water is klaar voor gebruik wanneer het gebouw erom vraagt. Vertical is voorzien van een slim systeem dat op basis van sensoren kan bepalen welke planten op welk moment water nodig hebben. Bovendien wordt het water eerst door hetzelfde systeem verrijkt met de nodige voedingsstoffen. Als er te veel water dreigt te ontstaan, wordt het systeem geleidelijk afgevoerd naar het riool. Als het te droog is en de eigen watervoorraad op is, maakt het gebouw gebruik van een externe bron.

Complex beplantingsschema van Vertical

Het beplantingsschema van Vertical is ook zeer nauwkeurig uitgewerkt. Het gebouw sluit perfect aan bij de natuur in de omgeving en biedt een uitstekend leefgebied voor de dieren die in het Brettenlandschap leven. Bovendien zorgt de mix van (klim)heesters, vaste planten, grassen, varens en bloemen ervoor dat het uitzicht van de bewoners het hele jaar door groen blijft.

Dankzij de daktuinen en groene gevels warmt het gebouw ook minder snel op, waardoor extra koeling in hete zomers minder noodzakelijk is. Als het toch nodig is, voorziet het gebouw in zijn eigen behoeften door middel van warmte- en koudeopslag, windturbines en zonnepanelen. Dit maakt Vertical nu al een van de meest duurzame gebouwen van Nederland.

Uitdagende bouwtechniek

De bouw van Vertical was geen standaard klus. Het was een bouwproject met een hoog moeilijkheidsniveau. Geen enkele verdieping was namelijk hetzelfde. Niet alleen verschilden de dakformaten per verdieping, ook de beplanting op elke verdieping was uniek. Aangezien de beplanting en het dakformaat per verdieping verschilden, varieerde ook de hoeveelheid substraat die nodig was. Dit vereiste veel oplettendheid bij elke verdieping.

Er was geen ruimte voor fouten. Vanwege de dichte bebouwing rondom de bouwplaats was er geen plek om voorraden op te slaan. Bouwmaterialen moesten rechtstreeks vanuit de vrachtwagen het gebouw in worden gebracht. Dit vereiste een nauwkeurige afstemming met leveranciers. Dit maakte Vertical tot een project als geen ander en uniek in alle opzichten.